مطالب مفید در خصوص نوزاد

نگهداری نوزاد

حرارت اتاق نوزاد را بین 18تا20 درجه بیشتر نباشد ،نوزاد را در سرما قرار ندهید و بیش از اندازه نیز نپوشانید . لباسنوزاد بایستی سبک و گشاد و راحت باشد . از قنداق کردن نوزاد که یک عمل غیربهداشتی وزیان آور است بپرهیزید و از قنداق کردن نوزاد حتی بمدت کوتاه خودداری کنید

حمام کردن روزانه نوزاد با داشتن بند ناف نه تنهااشکالی ندارد بلکه مفید است . از بدو تولد نوزاد بایستی حداقل یک روز در میان حمام داده شودو تمام بدن نوزاد را با آب و صابون و یا شامپوی مناسب شستشو داد . حمام دادن نوزادبهیچوجه اثر سوء روی ناف نوزاد و محل ختنه نداشته بلکه شستشوی ناف با آب و صابون ازبروز عفونت جلوگیری می نماید

حتما ناف نوزاد را با الکل یده پانسمان و با کازاستریل بپوشانید . روزی جند بار ناف نوزاد را با الکل و یا بتادینتمیز نمائید و پس از افتادن ناف ، محل بندناف را با الکل و یا بتادین تمیز کنید   

به هیچ وجه به چشم نوزاد دست نزنید ، اگر ترشحی نشانمی دهد به پزشک مراجعه کنید

در موقع گرفتگی بینی به هیچ وجه از شیر و سنجاقاستفاده نکنید ، کمی سرم فیزیولوزیک ، نرمال سالین ، داخل بینی اوبچکانید

برای جلوگیری از سوختگی پای نوزاد نخاطر ادرا و مدفوعاو را زود به زود عوض نمایی و در صورت ابتلا از پودر استفاده نکنید ، پای نوزاد رابا آب و صابون بشوئید و خشک کنید سپس با پماد آ+د چرب نمائید

هر گریه نوزاد بخاطر گرسنگی نیست ، در صورت تداوم گریهحتما به پزشک مراجعه کنید

وجود ترشحات بیرنگ یا خون آلوده در قسمت تناسلی نوزاددختر طبیعی است

در صورت مشاهده مواردی نظیر : زردی ، اسهال ، بیحالی ،بدنفس کشیدن و استفارغ مکرر ، خوب شیر نخوردن ، تب ، سرفه ، جوشهای چرکی ،ترشح از ناف و تشنج و حرکات غیرطبیعی در نوزاد  هر چه سریعتر بهپزشکو یا مرکز بهداشتی مراجعه کنید

زردیدر نوزادان موجب ضایعات جبران ناپذیر سلول مغزی و عقب ماندگی عقلانی می شود . درهفته های اولتولد بایستی دقیقا مراقب زردی در نوزادبود . شروع زردی بیشتر درسفیدی چشمکودک بروز می کند ودر تنه گسترش پیدا می کند ، بمجرد مشاهده زردی بدون فوت وقت در هر زمان از شبانهروز مراجعه نماید . این مسئله اورژانس و فوریت دارد . هرچه زردی زودتر تشخیص دادهشود درمان سبکتر و راحتتر است . در موارد خفیف شاید نیاز به بستری و قرار گرفتن درزیر نور مخصوص باشد و در موارد شدید  تعویض خون حتما باید انجام گیرد . از بکاربردن پیشنهاد اطرافیان در مورد استفاده از شیرخشت و یا نور مهتابی و ...و نظایر آنخودداری کنید . بکار بردن این روشها به قیمت سلامت نوزاد تمام میشود

توجه داشته باشید که نوزادانی که با شیر مادر تغذیهمیشوند دفعات اجابت مزاجشان بیشتر است ولی حجم مدفوع آنها کم  ، رنگ آن زرد واحیانا کف آلود و گاهی سبز است ، آن را با اسهال اشتباه نکنید

خوردن مایعات زیاد توسط مادر و مک زدن پستان مادربوسیله نوزاد شیر را زیاد می کند و ناراحتی عصبی موجب کم شدن شیر مادر میشود  . قرصضدحاملگی اثر سوء بر روی شیر مادر دارد .

در موقع شیر دادن بهداشت شخصی را رعایت کنیدقبل از شیر دادن دستها را بایستی با آب و صابون و نوک سینه ها را با آبولرم تمیز کرد

از بوسیدن زیاد نوزاد به خصوص توسط ملاقات کنندگان جداخودداری کنید . ملاقات افراد متعدد که اغلب ناقل میکروبهای مختلف میباشند با نوزاد خطر انتقال عفونت را در بر دارد

دود سیگار برای همه کس مضر است و برای شیرخوارخطرناکتر است ، به هیچ وجه اجازه ندهید در جایی که کودکان هستند سیگار کشیدهشود

مشاوره پزشکی با پزشک کودکان دو بار در ماه اول و سپسماهی یکبار توصیه می شود. شیرخوار بایستی در فواصل معین برای معاینه، بررسی رشد و تکامل ، دریافت دستورات تغذیه و واکسیناسیون بموقع به متخصص اطفالمراجعه نمایید . در شش ماه اول هر ماه یک بار ، در شش ماه دوم هر دو ماه یکبار ، درسال دوم هر سه تا چهار ماه یکبار و بعد از دو سال هر شش ماهیکبار

از بکار بستن توصیه های افراد غیرمتخصصو اطرافیان غیرپزشک در مورد نوزاد جدا خودداری کنید 

واکسن ها را بطور منطم انجام دهیدبرنامه واکسیناسیون رابخوانید . توصیه می شود که واکسیناسیون کودک در یک محل واحدانجام شود 

شیرخورانی که از پستان مادر تغذیه میشوند ، غریزه مکیدن آنان ارضاء میشود و معمولا تمایلی به مکیدن پستانک و یا انگشتخود ندارند ، لذا عدم استفاده از پستانک ارجح است ولی چنانچه شیرخوار شروع بمکیدنانگشت خود نمود بهتر است به وی پستانک داده شود تا عادت به مکیدن انگشت پیدا نکند  

از روز پانزدهم بعد از تولد روزانه 6تا10 قطره مولتی ویتامین در یک قاشق آب جوشیده خنک شده به نوزاد داده می شود   

در صورتیکه شیرخوار از شیر مادر استفادهمی کند نیازی به نوشیدن آب اضافی ندارد چنانچه بعلت گرمی محیط شیرخوار نیاز به آباضافی دادشته باشد میتوان آب جوشیده خنک شده بدون قند به شیرخوار داد . تا یکسالگیبایستی از آب جوشیده خنک شده استفاده شود

از تجویز آب قند زیاد یا داروهای خانگیمثل ترنجبین یا شیرخشت و غیره به نوزاد بایستی خوداری شود

/ 1 نظر / 45 بازدید
علی

بسیار مفید بود برای ما که بچه ی اولمان است اطلاعات مفیدی بود با سژاس