لالایی برای پسر خوبم امیرعلی

پسرم بزرگ شدی      لالاییهام یادت نره      چه قدر برات قصه بگم        دوباره خوابت ببره      چقدرنوازشت کنم      تا تو به باور برسی      این دو تا دستای منه     تو اونروزای بی کسی   وقتی بابای قصه هات خم شده پیش روی تو      اگه چروکصورتم می بره آبروی تو       لالایی هام یادت نره     لالایی هام یادتنره     بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره         بذار برات قصه بگم دوبارهخوابت ببره          از روزا که مشت من من با دست تو وا نمی شد   تو خواب وبیداری تو هیچ کسی بابا نمی شد     اون که تو اوج خستگیش خنده رو لباشبودی    شب که به خونه می رسید سوار شونه هاش بودی لالایی هام یادتنره    لالایی هام یادت نره  بذار برات قصه بگم دوباره خوابتببره
بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره     لالا لالا گلکم لالاییکن دلبرکم   خواب پریشون نبینی ای غنچه بانمکم        لالا لالا گلکم لالاییکن پسرکم     چشماتو گریون نبینم گریه نکن دردونکم   لالایی هام یادتنره  لالایی هام یادت نره  بذار برات قصه بگم دوباره خوابتببره   بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره      بابا اگه دلش پره ازدست دنیا دلخوره    امون زندگیش تویی وقتی که غصه میخوره

/ 0 نظر / 52 بازدید