امیرعلی گل پسر گل بابا
صفحات وبلاگ
نویسنده: علیرضا احسانی مقدم - ۱۳۸۸/۸/٦

آشنایی با سیستم ایربگ ( کیسه هوا )

کیسه هوا Air Bag

سالهای بسیار زیادی کمربند ایمنی تنها وسیله محافظت از انسان در خودرو بود. بحث های زیادی در مورد ایمنی سرنشین خودرو به خصوص کودکان وجود داشت و کشورها موظف بودند از قوانین و استانداردهای مربوط به کمربند ایمنی پیروی کنند. امار نشان میدهد کمربندهای ایمنی تا کنون جان صدها هزار نفر را در سوانح رانندگی از مرگ نجات داده اند.
همانند کمربند ایمنی مفهوم ایربگ نیز یا کیسه هوا

ادامه مطلب ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :